دسته بندی قطعات و لوازم يدكي

ایرانی

نمایش:
مرتب کردن براساس:
دیسک ترمز جلو رانا اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -24%
..
720,000 تومان 547,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 547,200 تومان

دیسک ترمز جلو زانتیا 1800 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان

دیسک ترمز جلو سمند LX (موتور EF7) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -20%
..
756,000 تومان 604,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 604,800 تومان

دیسک ترمز جلو سمند SE اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -20%
..
756,000 تومان 604,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 604,800 تومان

دیسک ترمز جلو سمند سورن ELX (موتور EF7) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -20%
..
756,000 تومان 604,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 604,800 تومان

دیسک ترمز جلو سمند سورن ELX (موتور TU5) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -20%
..
756,000 تومان 604,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 604,800 تومان

دیسک ترمز جلو سمند معمولی اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان
مبنی بر 1 نظر

دیسک ترمز جلو پرايد اسپرت هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی استاندارد جهانی-گریدA(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -33%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
540,000 تومان 360,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 360,000 تومان
مبنی بر 9 نظر

دیسک ترمز جلو پرايد اسپرت هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی خوب-گریدC(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -46%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
468,000 تومان 252,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 252,000 تومان

دیسک ترمز جلو پرايد اسپرت هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی عالی-گریدB(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -46%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
504,000 تومان 273,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 273,600 تومان

دیسک ترمز جلو پرايد اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -22%
..
432,000 تومان 338,400 تومان
قیمت بدون مالیات: 338,400 تومان
مبنی بر 7 نظر

دیسک ترمز جلو پرايد هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی استاندارد جهانی-گریدA(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -33%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
432,000 تومان 288,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 288,000 تومان

دیسک ترمز جلو پرايد هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی خوب-گریدC(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -34%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
360,000 تومان 237,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 237,600 تومان

دیسک ترمز جلو پرايد هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی عالی-گریدB(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -40%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
432,000 تومان 259,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 259,200 تومان

دیسک ترمز جلو پژو 206 SD سري V1،V2،V8،V10 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -24%
..
720,000 تومان 547,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 547,200 تومان

دیسک ترمز جلو پژو 206 تيپ 2 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا یک دست [10 كيلوگرم] -21%
..
648,000 تومان 511,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 511,200 تومان

دیسک ترمز جلو پژو 206 تيپ 2 اسپرت کاردینال(CARDINAL) مشابه رانا (مدل 92 به بعد) اصل هیدیکا(یک دست) [10 كيلوگرم] -24%
..
720,000 تومان 547,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 547,200 تومان

دیسک ترمز جلو پژو 206 تيپ 3 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا(یک دست) [10 كيلوگرم] -21%
..
648,000 تومان 511,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 511,200 تومان

دیسک ترمز جلو پژو 206 تيپ 5 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -24%
..
720,000 تومان 547,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 547,200 تومان
مبنی بر 3 نظر

دیسک ترمز جلو پژو 207 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -24%
..
720,000 تومان 547,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 547,200 تومان

دیسک ترمز جلو پژو 405 GLX اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان

دیسک ترمز جلو پژو 405 SLX (موتور TU5) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان

دیسک ترمز جلو پژو پارس ELX (موتور 16 سوپاپ زانتیایی) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان

دیسک ترمز جلو پژو پارس ELX جدید (موتور XUM) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان

دیسک ترمز جلو پژو پارس LX (موتور TU5) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان

دیسک ترمز جلو پژو پارس سال اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [10 كيلوگرم] -27%
..
720,000 تومان 525,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 525,600 تومان
مبنی بر 2 نظر

دیسک ترمز عقب دنا اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -27%
..
640,800 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب رانا اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا(یک دست) [5.8 كيلوگرم] -19%
..
576,000 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب سمند سورن ELX (موتور EF7) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -27%
..
640,800 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب سمند سورن ELX (موتور TU5) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -27%
..
640,800 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو 206 SD V1،V2،V8،V10 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا(یک دست) [5.8 كيلوگرم] -19%
..
576,000 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو 206 SD V9 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا(یک دست) [5.8 كيلوگرم] -19%
..
576,000 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو 206 تيپ 5 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا(یک دست) [5.8 كيلوگرم] -19%
..
576,000 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو 206 تیپ 6 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا(یک دست) [5.8 كيلوگرم] -19%
..
576,000 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو 207 اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا(یک دست) [5.8 كيلوگرم] -19%
..
576,000 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو 405 SLX (موتور TU5) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -27%
..
640,800 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو پارس ELX (موتور 16 سوپاپ زانتیایی) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -27%
..
640,800 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو پارس ELX (موتور XUM) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -27%
..
640,800 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز عقب پژو پارس LX (موتور TU5) اسپرت کاردینال(CARDINAL) اصل هیدیکا (یک دست) [7 كيلوگرم] -27%
..
640,800 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

لنت ترمز جلو ال90 (تندر) تكستار (TEXTAR) شركتی ایران خودرو اصل ايران [1.1 كيلوگرم] -28%
http://hidikala.ir/%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%8490-%D8..
612,000 تومان 439,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 439,200 تومان

دیسک ترمز چرخ جلو سمند SE تلدا (TELDA) ساخت ايران (یک دست) [9.5 كيلوگرم] -20%
..
583,200 تومان 468,000 تومان
قیمت بدون مالیات: 468,000 تومان

دیسک ترمز چرخ جلو سمند معمولي تلدا (TELDA) ساخت ايران (یک دست) [9.5 كيلوگرم] -21%
..
511,200 تومان 403,200 تومان
قیمت بدون مالیات: 403,200 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب دنا تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [7 كيلوگرم] -19%
..
388,800 تومان 316,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 316,800 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب زانتيا 1800 تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [5.7 كيلوگرم] -20%
..
439,200 تومان 352,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 352,800 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب زانتیا 2000 تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [5.7 كيلوگرم] -20%
..
439,200 تومان 352,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 352,800 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب سمند سورن ELX (موتور EF7) تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [7 كيلوگرم] -19%
..
388,800 تومان 316,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 316,800 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب سمند سورن ELX (موتور TU5) تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [7 كيلوگرم] -19%
..
388,800 تومان 316,800 تومان
قیمت بدون مالیات: 316,800 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب پژو 206 SD سري V1،V2،V8،V10 مدل تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [5.8 كيلوگرم] -20%
..
388,800 تومان 309,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 309,600 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب پژو 206 SD سری V9 تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [5.8 كيلوگرم] -20%
..
388,800 تومان 309,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 309,600 تومان

دیسک ترمز چرخ عقب پژو 206 تيپ 5 تلدا (TELDA) اصل ساخت ايران (یک دست) [5.8 كيلوگرم] -20%
..
388,800 تومان 309,600 تومان
قیمت بدون مالیات: 309,600 تومان