دسته بندی قطعات و لوازم يدكي

دیسک ترمز چرخ جلو

دیسک ترمز چرخ جلو
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
دیسک ترمز جلو پرايد اسپرت هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی استاندارد جهانی-گریدA(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -33%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
540,000 تومان 360,000 تومان قیمت بدون مالیات: 360,000 تومان
مبنی بر 9 نظر
دیسک ترمز جلو پرايد اسپرت هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی خوب-گریدC(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -46%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
468,000 تومان 252,000 تومان قیمت بدون مالیات: 252,000 تومان
دیسک ترمز جلو پرايد اسپرت هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی عالی-گریدB(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -46%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
504,000 تومان 273,600 تومان قیمت بدون مالیات: 273,600 تومان
دیسک ترمز جلو پرايد هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی استاندارد جهانی-گریدA(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -33%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
432,000 تومان 288,000 تومان قیمت بدون مالیات: 288,000 تومان
دیسک ترمز جلو پرايد هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی خوب-گریدC(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -34%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
360,000 تومان 237,600 تومان قیمت بدون مالیات: 237,600 تومان
دیسک ترمز جلو پرايد هیدیکا-HIDIKA اصل با ضمانت شرکت سطح کیفی عالی-گریدB(یک دست) [7 كيلوگرم] جدید -40%
دیسک های ترمز خودرویی هیدیکا عموما" در 2گروه دیسک های ترمز معمولی و دیسک های ترمز اسپرت یا سوراخ دار..
432,000 تومان 259,200 تومان قیمت بدون مالیات: 259,200 تومان