مشاهده وزن فاکتور خرید

مشتری گرامی!
در انتهای نام هر محصول وزن آن درج شده و شما می توانید با جمع وزن محصولاتی که خرید نموده اید از وزن کلی سفارش خود اطلاع یافته و روش حمل خود را انتخاب کنید. یا اینکه از مسیر زیر می توانید وزن سفارشات خود را در هر خرید مشاهده کنید.
مراحل مشاهده و ثبت وزن محصولات در فاکتور خرید: